VZW

OVER ONS

De Scouts Antwerpen Zuid 6 + 16 is een schitterende scoutswerking en dat al meer dan 100 jaar op  dezelfde plek. De groep had enkele jaren geleden de opportuniteit om de gebouwen ook zelf aan  te kopen en dus niet meer te huren via een parochiale instantie. De Scouts zijn dus eigenaar van een  fantastische plek en dat brengt ook extra werk en verantwoordelijkheid met zich mee. Werk dat niet  meteen tot de corebusiness behoort van de leiding, vandaar dat er een vzw opgericht is die instaat  voor het gebouwenbeheer. In die vzw zitten de groepsleiding en enkele ouders van scoutsleden. Ze  organiseren en volgen renovatiewerken op, zorgen dat de gebouwen veilig en toegankelijk zijn, regelen  de financiën en verhuren delen van de gebouwen aan derden. Inderdaad, in onze gebouwen zitten ook  niet-scouts. Om de kosten te dragen van zo’n gebouw verhuren we de appartementen aan de straatkant  en enkele lokalen op de eerste verdieping aan artiesten en therapeuten. Die verhuring is een belangrijke  bron van nodige inkomsten alsook het event ‘Nacht van de Jeugdbeweging’, dat getrokken wordt door  oud-leiding van deze scoutsgroep. Jammer dat we voor het tweede jaar op rij dit feest hebben moeten  annuleren, zeker ook voor het financiële plaatje. Onder de vleugels van de vzw werden afgelopen jaren  ook de festiviteiten rond ‘100 jaar Scouts in de Hertsdeinstraat’ georganiseerd en het schitterende archief  over deze groep uitgebouwd. Zonder de vele handen van vrijwillige medewerkers en scoutsliefhebbers,  kan de vzw niet zo veel bereiken. Dank daarvoor. 

Achter en dus ook voor de schermen levert de vzw heel veel werk opdat de leiding zich ten volle kan focussen op een prachtwerking in hun eigen pracht locatie. 

Heb je nog vragen over onze werking of wil je er mee je schouders onder steken, contacteer voorzitter Dirk Vannot (dvannot@telenet.be) of de groepsleiding.