zomerkampen in coronatijden: een kort overzicht

Bovenste beste ouders,

Woehaa! Een zucht van opluchting. Zo beleefden we de ‘go’ voor onze scoutskampen. Ook bij jullie thuis werd ongetwijfeld nagelbijtend naar dit blije nieuws afgeteld. Tegelijk drong het zowel bij onze leidingsploeg als wellicht ook bij ieder van jullie, meteen door dat we voor een grote uitdaging staan: we willen op kamp maar we willen vooral veilig op kamp. We zetten even op een rij hoe we dat met Scouting Antwerpen Zuid corona-proof aanpakken:

Alle leden kunnen in principe mee op kamp. De leiding neemt geen beslissingen over wie wel of niet mee mag, deze beslissing en verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. Bij twijfel dient een huisarts te worden raad gepleegd. We willen ook benadrukken dat vanuit de overkoepelende organisatie Scouts en Gidsen Vlaanderen is besloten dat de eindverantwoordelijkheid over deze beslissing bij de ouders ligt, ook wanneer het kind op kamp ziek zou worden. Wij doen er uiteraard alles aan om deze situatie te vermijden.

Wij hebben als groep 2 belangrijke voorwaarden opgesteld over het meekomen op kamp:

  • Alle medische fiches moeten zijn aangevuld. Kinderen met een onvolledige medische fiche kunnen niet mee. (Informatie over het invullen van de medische fiches in bijlage)
  • Iedereen laat weten of zijn of haar kind mee komt op kamp, je laat dit weten aan de leiding van de tak van je kind. Kinderen die niet zijn ingeschreven kunnen niet mee.

MEDISCHE FICHE

Voor het aanvullen van de medische fiche heeft u het lidnummer van uw kind nodig. Hiermee kan je inloggen op de site van Scouts en Gidsen Vlaanderen en kom je terecht op het profiel van je kind.  We zouden willen vragen aan alle ouders om, voor het zomerkamp van start gaat, dit profiel te activeren en online de medische fiche van je kind aan te vullen.

Hieronder staat een link naar een handleiding hoe je dit doet:

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2015.09.21_handleiding_ouders_steekkaart.pdf

Ouders die het lidnummer van hun kind niet kennen kunnen mij een mailtje sturen met de naam van hun kind, dan mail ik het lidnummer door.

Ons zomerkamp zal er in 2020 sowieso anders uitzien dan we gewend zijn. Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een draaiboek voorzien met concrete richtlijnen om ons kamp praktisch en organisatorisch voor te bereiden.

De basismaatregelen zien er zo uit:

  • Elk kamp bestaat uit één of meerdere ‘bubbels’ van maximum 50 deelnemers (inclusief leiding en fouriers). Binnen zo’n bubbel kunnen leden en leiding samenleven en spelen. Vooral met +12 jarigen onder elkaar beperken we nauw fysiek contact bij het spelen. Tussen de verschillende bubbels is er zo weinig mogelijk contact met elkaar en houden we afstand. Op onze scouts is iedere bubbel (leiding + leden + fouriers) kleiner dan 50 personen.
  • Elke bubbel is verplicht om de gegevens bij te houden van elk extern contact, hoe klein ook. Er is een duidelijke aanwezigheidslijst en een contactenlogboek waarin alles wordt genoteerd. Bijvoorbeeld wie wanneer en waar boodschappen deed.
  • Om zoveel mogelijk externe contacten te vermijden, schrappen we activiteiten zoals meerdaagse trektochten.
  • Deelnemers die vijf dagen of minder voor vertrek ziek worden, blijven thuis. Bij twijfel vragen we dat ouders de huisarts consulteren.
  • Wanneer iemand ziek wordt tijdens het kamp, is er een duidelijk stappenplan: onmiddellijke afzondering met 1 leid(st)er en ouders die hun zoon of dochter zo snel mogelijk komen ophalen.
  • We hanteren de verder gekende standaard richtlijnen zoals handhygiëne, reinigen van contactoppervlakken, zorgvuldige afwas en verplichte mondmaskers voor + 12 jarigen buiten de kampplaats (we vragen om mondmaskers van thuis uit mee te geven met je kind).
  • Carpoolen naar het kampterrein is niet toegestaan.

Deelnemen aan een kamp voorafgaand aan het scoutskamp is in principe mogelijk. Een kampperiode werd vastgelegd op minimum 7 aaneensluitende dagen samen in een bubbel. Als het kamp korter duurt (bv. 5 dagen) moet je de resterende dagen (bv. 2 dagen) wachten voor je deel mag nemen aan een volgend jeugdkamp en deel mag worden van een nieuwe bubbel.

We zullen die richtlijnen strikt volgen. We vragen als leiding zowel begrip als vertrouwen. Aarzel niet om bij ons aan te kloppen met welke vraag of bekommernis dan ook. We begrijpen dat er zorgen kunnen zijn en zoeken graag samen naar antwoorden of oplossingen.

Iedere tak heeft voor zijn kamp specifiek een aantal maatregelen die gevolgd moeten worden en wijzigingen die gemaakt moeten worden. Om de leiding de kans te geven deze zorgvuldig uit te denken en ook om op de examens te focussen, hebben we hen gevraagd deze tegen begin juli uit te werken. Dan zullen de ouders ook door de leiding van hun kind op de hoogte gebracht worden over de maatregelen, en kunnen verdere vragen gesteld worden.

Het is een stevige opdracht, maar we zijn paraat. We hebben al onze leden enorm gemist!

Scoutmoedige groet,

De groepsleiding