Tentoonstelling 100 jaar

Een tentoonstelling?

De voorbije jaren werd hard gewerkt aan de aanvulling van ons groepsarchief.

Onze ex-groepsleiders Erick De Cleyn en Kris D’aes brachten talloze uren door tussen dozen vol kampverhalen, verslagen en foto’s, affiches, ... waardevolle archiefstukken. Dank aan iedereen die ons hierbij hielp. Leo Raets zorgde voor de installatie en de praktische uitwerking van de tentoonstelling.

Ze stellen U tijdens het jubelweekend met de nodige fierheid een gedetailleerde tijdlijn voor van het ontstaan van de 16de Sint-Laurentius, de oorlogstijd, de fusie met de 6de St. Norbertus en de groei naar het enorm florerende Scouting Antwerpen-Zuid. Volg hiervoor de ‘rode draad’. Verticaal vind je zeer veel fotomateriaal… horizontaal liggen meestal zeer aparte, markante documenten, …

De binnenruimte van onze tentoonstelling is gewijd aan verschillende thema’s met o.a. kampen, techniekenwerking, belofte, totems, Aalmoezenier Schrijvers, De Mick, De Grote Trek, uniform, ... ,…

Om organisatorische reden blijven vele fotoboeken en verslagboeken opgeborgen in de archiefkasten.

Neem je tijd en duik mee in ons roemrijk verleden.

Indien je tijdens het jubelweekend de tentoonstelling niet kan bezoeken kan je op volgende dagen rustig een kijkje komen nemen:

De tentoonstelling is nog open 

•  zon.23 feb. van 13u00 - 18u00
•  zat. 29 feb. van 14u00 - 17u00
•  zon. 1 maart van 14u00 -17u00
•  zon. 8 maart van 14u00 -17u00

Geïnteresseerden kunnen op afspraak de tentoonstelling bezoeken. Het moment om in de archiefkasten te duikelen, toch?
Hiervoor contacteer je Erick of stuur een mailtje naar 100jaar@scoutingantwerpenzuid.be.

Misschien zeg je na de tentoonstelling wel: “ Ik ga, na dit bezoek, mijn foto’s, documentjes en herinneringen aan mijn scoutstijd toevertrouwen aan ons archief?”. We voegen het graag toe en zullen het met zorg bijhouden.


Dank voor je belangstelling,

Erick en Kris