Gegidste buurtwandeling in onze Leyebuurt

22 en 23 februari 2020, telkens om 14 uur, start aan het lokaal

 

Naar aanleiding van de 100-jarige verjaardag van de Scoutsgroep in de Hertsdeinstraat 13, voorzien we een wandeling in de omliggende straten van het Leykwartier, deze omgeving viert nu zijn 474ste verjaardag.

Het is aan Gilbert Van Schoonbeke te danken dat we deze buurt en de lindenbomen aantreffen, vandaar ook de naam van onze Lindenstam.

Onder het dichte bladerdak van de Linde werd er door de Germanen vergaderd en recht gesproken. Er werden huwelijken gesloten en men danste er rond de boom. De Linde was symbool van liefde en trouw en straalde vrouwelijke gratie en schoonheid uit. Volgens de legende huisde er een “zoet lindewezen” in dat huizen, bronnen en kerken beschermde. Bij een nieuwe woning plantte men graag een Linde. En vermits die boom tot 500 jaar oud kan worden...

Velen van onze mede-Scouts komen uit de onmiddellijke omgeving en staan soms verbaasd welke een bewogen geschiedenis deze parochie gekend heeft.

Samen gaan we op ontdekking met een wandeling van zo’n enkele uurtjes, trekken onze ogen open en geven ook de ons gekende weetjes mee. Wij laten deze wijk in onze verbeelding volledig herleven in de tijd.

Hertsdeinstraat?

Het raadselachtige “hertsdein” zou in verband kunnen staan met de zeer grote jachtterreinen die zich eertijds een heel eind in zuidelijke richting (Wilrijk en Hoboken) uitstrekten. “Dein” is ongetwijfeld een vernederlandsing van het Franse woord “Daim” (damhert) en “hert” lijkt een eerder pleonastisch of overbodig element te zijn. Een akte van 1553 vermeldt niet alleen de “Ballaertsche heyde” maar ook een “Herstraete” een jachtpavilioen “Hertsdein” in dezelfde omgeving. 

Afgelopen...  Wenst u meer informatie over het parcours van de wandeling en de rijke geschiedenis die daar verteld werd, neem dan gerust contact op via 100jaar@scoutingantwerpenzuid.be

 

uw Scoutmoedige gids

Mang - Jan Verreth